TerraVitaal voor een beter leven.

Marius Richtersstraat 60     3059 TH    Rotterdam (Nesselande)   06-38128875

Privacy wetgeving

TerraVitaal hanteert ter bescherming van je privacy en je gegevens de regels die zijn opgesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder staat wat dit inhoudt.
TerraVitaal, gevestigd aan de Marius Richtersstraat 60 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mis je nog iets? Laat het me weten.
Deze informatie is voor het laatst aangepast op 26 februari 2024.
Contactgegevens: www.terravitaal.nl, Marius Richtersstraat 60 3059 TH Rotterdam 06-38128875 Madelon van Heeren is de Functionaris Gegevensbescherming van TerraVitaal. Zij is te bereiken via whatsapp: 06-38128875

TerraVitaal gebruikt het boekingssysteem van Sarasalonsoft (www.sarasalonsoft.nl), dat op haar beurt verantwoordelijk is voor de bescherming van privacygegevens zoals aangegeven op haar website.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Gegevens die nodig zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgverzekeraars en om de behandeling als professional te kunnen uitvoeren zijn:
Ė Voor- en achternaam
Ė Adresgegevens
Ė Telefoonnummer
- Geboortedatum
Ė E-mailadres
- klantnummer zorgverzekeraar

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
" zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
" er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
" Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
" Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
" of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
" Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

o Uw naam, adres en woonplaats
o uw geboortedatum
o de datum van de behandeling
o een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'acupunctuur'
o de kosten van het consult
o uw zorgverzekeringsnummer

Deze gegevens bewaar ik zolang ik onderneem en gebruik ik om je te informeren over wat TerraVitaal doet en om met je te kunnen samenwerken. Uiteraard geldt hierbij dat als je mij verzoekt deze gegevens te verwijderen, ik dat zal doen. Dit geldt voor alle onderstaande items. Vragenlijsten die jij ingevuld en naar mij toegestuurd hebt, aantekeningen en foto's gemaakt tijdens en /of rondom de behandeling, papieren en digitale informatie bewaar ik tot vijftien jaar na ons laatste contact, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deelname training/workshops/lezingen:
Soms maken we (sfeer)foto's of video's. Deze kunnen gedeeld worden op mijn website of op social media. Ik zal er altijd voor zorgen dat het gepubliceerde beeldmateriaal ten gunste van jou of jouw bedrijf zal zijn. Uiteraard kun je van tevoren aangeven dat beeldmateriaal van jou niet geplaatst mag worden. Foto's blijven bewaard in een veilige digitale omgeving.

Social Media:
Als we via LinkedIn, Skype, Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest, YouTube of een ander social media kanaal gelinkt zijn, en hetzij via een persoonlijke en/of zakelijk account interactie hebben, dan heb ik toegang tot data die jij daar zelf beschikbaar stelt. Deze gebruik ik om contact met jou te onderhouden. Weet dat ik geen invloed heb op hoe deze bedrijven omgaan met privacy en onze data en derhalve ik niet aansprakelijk ben voor hun onzorgvuldigheid. Toegang tot jouw data blijft in stand zolang wij digitaal gelinkt zijn.

Toegang tot data:
Jouw gegevens gebruik ik om jou te ondersteunen. Ze worden nooit zomaar met anderen gedeeld, tenzij je daarom vraagt of toestemming daarvoor hebt gegeven. Hieronder staan mensen/instanties op een bepaalde manier toegang hebben tot mijn data, vanwege het goed kunnen uitvoeren van mijn bedrijf.

Boekhouding:
Mijn boekhouder heeft inzage in, en toegang tot mijn financiŽle administratie ten behoeve van de ondersteuning van mijn onderneming en daarmee toegang tot data over mijn crediteuren en debiteuren. Zo nodig sluiten wij een verwerkersoversovereenkomst af.

Algemeen:
Daar waar nodig heb ik verwerkingsovereenkomsten opgevraagd, en/of val ik als onderneming onder de standaard privacy voorwaarden van genoemde ondernemingen en de producten en diensten die ik afneem. Ik geef geen data aan derden en gebruik de data die er is alleen voor mijn bedrijfsvoering en om jou te ondersteunen.

Inzage en data verwijderen:
Als je wilt weten wat ik over jou aan gegevens heb, stuur me dan een mailtje naar madelonvanheeren@gmail.com. Je ontvangt dan een overzicht. Dit kan even duren afhankelijk van hoe intensief onze relatie is en hoe lang we al samenwerken. In alle gevallen kun je mij verzoeken om gegevens te verwijderen en ik zal dat ook doen. Zowel om alle gegevens te verzamelen, als om ze eventueel daarna te verwijderen neem ik een termijn van 45 dagen in acht. Je krijgt een bevestiging van je verzoek tot inzage, en ook van de uitgevoerde verwijdering.


Contactgegevens                                                           Openingstijden praktijk                                              Afspraak maken
TerraVitaal - Acupunctuur en coaching                 Maandag, dinsdag, woensdag:  08.15 - 17.00
Madelon van Heeren                                                    *Donderdag en vrijdag:  09.00 - 12.00

Marius Richtersstraat 60                                             *Alleen cyclus- en/of overgangsklachten (acupunctuur)
3059 TH Rotterdam Nesselande
Telefoon: 06-38128875, mocht je de voicemail krijgen, spreek gerust in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

Praktijkinformatie

AGB-code therapeut: 90044154
AGB-code praktijk: 90052880
Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB. 10.121.159
KvK nummer: 27199879

Copyright 2024 © Madelon van Heeren TerraVitaal   Privacy